Kimdir

1959 doğumlu olan Dr. Tunç Alkın İzmir’lidir. Orta öğrenimini Bornova Anadolu Lisesinde, tıp öğrenimini de Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. Üç yıllık zorunlu devlet hizmetinden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal’ında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

İlk yıllarda “gençlik psikiyatrisi ve nöro-psikiyatri” konularında çalıştıktan sonra, bilimsel çalışmalarını yoğunlaştıracağı anksiyete bozuklukları devamı...

Akademik Etkinlikler

 • Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri
 • Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri
 • Uluslararası sempozyum/kongre/konferans bildirileri
 • Ulusal sempozyum/kongre/konferans bildirileri
 • Danışmanlık yaptığı, editörler veya yayın kurulunda olduğu ulusal/uluslararası dergiler.
 • Yönettiği uzmanlık tezleri
 • Yönettiği yüksek lisans tezleri

İletişim

Telefon: (0 232) 464 44 43

Kimdir

1959 doğumlu olan Dr. Tunç Alkın İzmir’lidir. Orta öğrenimini Bornova Anadolu Lisesinde, tıp öğrenimini de Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. Üç yıllık zorunlu devlet hizmetinden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal’ında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Burada, Prof. Dr. Doğan KARAN, Prof. Dr. Cevdet ARSAN, Prof. Dr. Ayşen BAYKARA, Prof. Dr. Zeliha TUNCA ve Prof. Dr. Hüray FİDANER gibi Türkiye psikiyatrisinin çok önemli hocalarıyla yakından çalışma şansını bulmuştur. Psikiyatri uzmanı olduktan hemen sonra aynı üniversitede akademik hayata başlamıştır.

İlk yıllarda “gençlik psikiyatrisi ve nöro-psikiyatri” konularında çalıştıktan sonra, bilimsel çalışmalarını yoğunlaştıracağı anksiyete bozuklukları (panik bozukluğu, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, ayrılma anksiyetesi), obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyon alanlarına yönelmiştir. Anksiyete bozuklukları toplumda en sık görülen ve kendilerini “korkular, kaygılar, takıntılar ve evhamlar gibi huzursuz edici belirtiler” ile gösteren psikiyatrik bozukluklardır. Dr. Alkın, bu alanlarda çok sayıda araştırma yapmış, tezler yönetmiş ve eğitim vermiştir.

Tıp lisans eğitimi ve psikiyatri uzmanlık eğitimi Dr. Alkın’ın akademik yaşamında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Eğitimin niteliğini yükseltmek için çalışmıştır. Bu nedenle hem üniversitesinde hem de meslek örgütlerinde çeşitli düzeylerde yönetim görevleri üstlenmiştir. Dr. Tunç Alkın, 2012 Aralık ayından bu yana hastalarını muayenehanesinde kabul etmektedir.

Akademik Etkinlikler

 1. Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri
  1. ONUR E, ALKIN T, SHERIDAN MJ, WISE TN: Alexithymia and Emotional Intelligence in Patients with Panic Disorder, Generalized Anxiety Disorder and Major Depressive Disorder. Psychiatric Quarterly 2013; 84(3): 303-311.
  2. DİRİÖZ M, ALKIN T, YEMEZ B, ONUR E, EMİNAĞAOĞLU N: The validity and reliability of Turkish version of separation anxiety symptom inventory and adult separation anxiety questionnaire. Turk Psikiyatri Derg. 2012; 23(2): 108-116.
  3. DIRIÖZ M, ALKIN T, YEMEZ B, EMINAĞAOĞLU N, ONUR E: Psychometric Properties of the Turkish Version of the Structured Clinical Interview for Separation Anxiety Symptoms. Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: 6-13.
  4. DEISENHAMMER EA, COBAN-BAŞARAN M, MANTAR A, PRUNNLECHNER R, KEMMLER G, ALKIN T, HINTERHUBER H: Ethnic and migrational impact on the clinical manifestation of depression. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2012; 47(7): 1121-1129.
  5. ATLI O, BAYIN M, ALKIN T: Hypersensitivity to 35% carbon dioxide in patients with adult separation anxiety disorder. Journal of Affective Disorders 2012; 141(2-3): 315-323.
  6. MERTOL S, ALKIN T: Temperament and character dimensions of patients with adult separation anxiety disorder. Journal of Affective Disorders 2012; 139(2): 199-203.
  7. MANTAR A, YEMEZ B, ALKIN T: Anxiety sensitivity and its importance in psychiatric disorders. Turk Psikiyatri Derg. 2011l; 22(3): 187-193.
  8. SERİM B, ULAŞ H, OZERDEM A, ALKIN T: Electroconvulsive therapy in an adolescent pregnant patient. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 2010; 34(3): 546-547.
  9. PIRILDAR Ş, BAYRAKTAR E, BERDELİ A, KUCUK O, ALKIN T, KÖSE T: Progesterone Receptor Gene Polymorphism in Panic Disorder: Associations with Agoraphobia and Respiratory Subtype of Panic Disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 153-159.
  10. MONKUL ES, ONUR E, TURAL U, HATCH JP, ALKIN T, YÜCEL B, FİDANER H: History of suffocation, state-trait anxiety, and anxiety sensitivity in predicting 35% carbon dioxide-induced panic. Psychiatry Research 2010; 179(2): 194-197.
  11. MANTAR A, YEMEZ B, ALKIN T: [The validity and reliability of the Turkish version of the anxiety sensitivity index-3]. Turk Psikiyatri Derg. 2010; 21(3): 225-34.
  12. CINGI BAŞTERZİ AD, TÜKEL R, ULUŞAHİN A, COŞKUN B, ALKIN T, MURAT DEMET M, KONUK N, TAŞDELEN B: [Undergraduate psychiatric training in Turkey]. Turk Psikiyatri Derg. 2010; 21(3): 195-202.
  13. DARCAN A, ONUR E, KÖSE T, ALKIN T, ERDEM A: [Character and Temperament Dimensions of Patients with Temporomandibular Disorder]. Türk Psikiyatri Derg. 2008; 19(3): 274-282.
  14. ALKIN T, TURAL U, ONUR E, OZTURK V, MONKUL ES, KUTLUK K: Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon dioxide challenge. Progress in Neuropsycho-pharmacology and Biological Psychiatry 2007; 31(1): 115-122.
  15. ONUR E, ALKIN T, TURAL U: Panic disorder subtypes: further clinical differences. Depression and Anxiety 2007; 24 (7): 479-486.
  16. ALKIN T, ONUR E, OZERDEM A: Co-occurence of blepharospasm, tourettism and obsessive-compulsive symptoms during lamotrigine treatment. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry 2007; 31 (6): 1339-1340.
  17. ARKAR H, SORIAS O, TUNCA Z, SAFAK C, ALKIN T, BINNUR AKDEDE B, SAHIN S, AKVARDAR Y, SARI O, OZERDEM A, CIMILLI C: [Factorial structure, validity, and reliability of the Turkish temperament and character inventory]. Turk Psikiyatri Derg 2005; 16(3): 190-204.
  18. BANDELOW B, BEHNKE K, LENOİR S, HENDRİKS GJ, ALKIN T, GOEBEL C: Sertralin versus paroxetine in the treatment of panic disorder: an acute double-blind noninferiority comparison. Journal of Clinical Psychiatry 2004; 65 (3): 405-413.
  19. MONKUL SE, TURAL Ü, ONUR E, FIDANER H, ALKIN T, SHEAR MK: Panic Disorder Severity Scale: Reliabilty and Validity of the Turkish Version. Depression and Anxiety 2004; 20(1): 8-16.
  20. ONUR E, ALKIN T, MONKUL S, FIDANER H: [Panic-Agoraphobic Spectrum]. Turk Psikiyatri Derg 2004; 15: 215-223.
  21. YILDIZ A, ALKIN T, ÖZERDEM A, SAĞDUYU K, DEMOPULOS CM: Neuroleptic malignant: a case report that may shed new light into the etiology and treatment. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2003; 37 (4): 493-494.
  22. TURAL Ü, FİDANER H, ALKIN T, BANDELOW B: Assessing the severity of panic disorder and agoraphobia: validity, reliability and objectivity of the Turkish translation of the panic and Agoraphobia Scale (P&A). Journal of Anxiety Disorders 2002; 16 (3): 331-340.
  23. TUNCA Z, ERGENE Ü FİDANER H, CİMİLLİ C, ÖZERDEM A, ALKIN T, ASLAN B: Re-evaluation of serum cortizol in conversion disorder with seizure (letter). Psychosomatics 2000; 41: 152-153.
  24. ALKIN T: Near-drowning experiences and panic disorder (letter and reply). American Journal of Psychiatry 1999; 156 (4): 667.
  25. BİBER B, ALKIN T: Panic disorder subtypes: Differential responses to carbon dioxide challenge. American Journal of Psychiatry 1999; 156 (5): 739-744.
  26. ÇAMSARI T, ÇAVDAR C, YEMEZ B, ÖZKAHYA M, ATABAY G, ALKIN T, AKÇİÇEK F: Psycho-sexual functions in CAPD patients. Peritoneal Dialysis International 1999; 19: 585-587.
  27. ALKIN T, BÜYÜKGEBİZ A, BAYKARA A: Psychosocial considerations in the management of late-diagnosed male pseudohermaphroditism. Turkish Journal of Pediatrics 1994; 36: 303-308.
 2. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri
  1. MANTAR A, ALKIN T: Panik Bozukluğun Oluşumunda Biyolojik Etkenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri 2012; 5(4): 26-35.
  2. MANTAR A, ALKIN T: Panik Bozukluğunda Psikolojik Etkenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri 2012; 5(4): 36-43.
  3. ALKIN T: Savaş ya da kaç: Korkunun biyolojik temelleri. Psikeart 2012; 19(1-2): 6-10.
  4. ALKIN T, MANTAR A: Major depresif bozuklukta ektanılar. Psikiyatride Güncel 2011; 1(2): 91-108.
  5. ALKIN T: Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu.Türkiye Klinikleri Psikiyatri 2010; 3(4): 53-63.
  6. ALKIN T, MANTAR A: Obsesif Kompulsif Bozukluk: Kompulsif İstifleme. Psikedergi 2009; 1: 87-101.
  7. ONUR E, ALKIN T: Baş Dönmesi ve Anksiyete İlişkisi: Yeni Klinik Sendromlar. Nöropsikiyatri Arşivi 2007; 44(2):66-73.
  8. ONUR E, ALKIN T: Tedaviye dirençli panik bozukluğu. Psike Dergi. 2007; 2: 111-125.
  9. ONUR E, ALKIN T, ADA E. Kavum Septum Pellusidum ile Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğu İlişkisi: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi 2007; 10(1): 53-57.
  10. ONUR E, GÜLHAN H, ÖZBEK Y, ÇAVUŞ D, ALKIN T: Birinci basamakta bel ağrısının anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesiyle ilişkisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 2007; 16(4): 52-56.
  11. ONUR E, MONKUL ES, ALKIN T, FİDANER H: Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yeni Symposium 2006; 44(2): 81-91.
  12. SARI Ö, ARKAR H, ALKIN T: Normal Bir Olguya Eklenen Psikiyatrik Etiketin Akıl Hastalıkları ile İlgili Tutumlar Üzerine Etkisi. Yeni Symposium, 2005; 43(1): 28-32.
  13. ALKIN T, YILDIZ A, ONUR E, BAKLAN B: Epileptik Olgularda Panik Atak Görülme Sıklığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13(1): 13-18.
  14. ALKIN T: Birinci Basamakta Panik Bozukluğu Tedavisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2002; Ek sayı 3: 22-31.
  15. ALKIN T: Psikiyatride nörobiyoloji eğitimi: Ne, nerede, ne zaman? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2002; 10(Ek 4): 11-18.
  16. TURAL Ü, FIDANER H, ALKIN T, KIVIRCIK B, TUNÇEL E, MONKUL S: Panik bozukluğunun tedavisinde paroksetin: Açık bir çalışma. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9(1): 1-11.
  17. ALKIN T: Panik bozukluğun işlevsel nöroanatomisi: Beyin on yılı öncesi ve sonrası. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9: 557-574.
  18. ALKIN T: Panik bozukluğu için tedavi algoritmaları. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9(1): 71-90.
  19. FİDANER H, ALKIN T: Mikst anksiyete-depresyon ve eş tanılı durumlar. Duygudurum Dizisi, 2001; 4: 169-176.
  20. ALKIN T, KIVIRCIK BB, ÖZERDEM A: Şizofrenide Depresyon ve Özkıyım. Ege Sürekli Yayınları Şizofreni 2001(5): 268-280.
  21. TURAL Ü, FİDANER H, ALKIN T, BANDELOW B: Panik ve Agorafobi Ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11: 29-39.
  22. KAYGISIZ A, ALKIN T: Konversiyon bozukluğunda I. ve II. eksen ruhsal bozukluk eştanıları. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10: 33-39.
  23. KAYGISIZ A, ALKIN T: Konversiyon bozukluğundaki ruhsal bozukluk eştanılarının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10: 40-49.
  24. ALKIN T: Somatizasyonda biyolojik etkenler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri 1999; 1: 18-26.
  25. BİBER B, ALKIN T, ÇIMRIN A: Panik bozukluğunda karbondioksit uyarımı: yöntem ve değerlendirme üzerine. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9: 269-276.
  26. BİBER B, ALKIN T: Panik bozukluğu alttiplerinin karbondioksit uyarımına yanıtları. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 3: 177-184.
  27. ALKIN T: Yaygın anksiyete bozukluğu. Psikiyatri Dünyası 1997; 1(1): 33-39.
  28. İDİMAN E, AKDAL G, ALKIN T, JİN YP, YENER GG: The co-occurance of bipolar disorder and multiple sclerosis. Nörolojik Bilimler Dergisi 1997.
  29. MİRAL S, ALKIN T, SONSUZ C, BAYKARA A: Bir disosiyatif amnezi olgusu. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Dergisi 1996; 3: 33-36.
  30. ÖZERDEM A, ÖZKIZILTAN S, ALPTEKİN K, ALKIN T, TUNCA Z: İki uçlu duygudurum bozukluğunda yaşam boyu izlem çizelgesi ve bir olguda kullanımı. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7(2): 128-132.
  31. ALPTEKİN K, ALKIN T, KÖSE SA, KIVIRCIK B, HANCIOĞLU M: Tedaviye dirençli obsesif-kompulsif bozukluğu olan beş olguda klomipramin infüzyonu ve klonazepam tedavisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1996; 7:222-225.
  32. ALKIN T: Şizofreni nörokimyası: yeni gelişmeler. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1996; 1 (4): 547-562.
  33. KIVIRCIK B, ALPTEKİN K, KÖSE S, GENCER N, ALKIN T, AVŞARGİL ED: Sistemik lupus eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu. Düşünen Adam 1995; 8(3): 55-57.
  34. KÖSE S, ALPTEKIN K, ALKIN T, TUNCA Z, HANCIOĞLU M: Elektrokonvülsif tedaviyle düzelen beş yıllık mutizm olgusu. Düşünen Adam 1995; 8(4): 9-11
  35. ALKIN T, BAYKARA A, MİRAL S: Ergenlerde bedenden hoşnutluk ve benlik saygısı. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1993; XXXI(1): 67-72.
  36. ALKIN T, TUNCA Z: Depresyonda moclobemid tedavisinin etkinliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1993; 7(3): 5-9.
  37. ALKIN T, ÇAKMUR R, SARI Ö, ARKAR H: Leuko-araiosis ve kognitif işlevler. Düşünen Adam 1993; 6(1-2): 79-82.
  38. ALKIN T: Benlik. (çeviri) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4(3): 229-230.
  39. ALKIN T: Self’i benlik karşılayabilir. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4(2): 150.
  40. ALKIN T, TUNCA Z: Anoreksi-bulimi ve hipomani: Bir olgu. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4(2): 135-137.
  41. ALKIN T, YILMAZ U, ÜZÜM A: Tread-mill efor testi uygulanan hastalarda anksiyete ve depresyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1992; 6(1): 32-38.
  42. ALKIN T, ÖZERDEM A, BAKLAN B, ÖZTÜRK V: Diazepam’a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1992; 2(3): 58-60.
  43. ALKIN T: Obsesif-kompulsif bozukluk: epidemiyoloji, klinik, ilişkili psikiyatrik bozukluklar ve psikoterapisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1990; 1: 50-55.
  44. ALKIN T: Obsesif-kompulsif bozuklukta nörobiyolojik etkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 1990; 1(4): 261-267.
  45. GENÇ A, ÇAKMUR R, KOVANLIKAYA İ, ÇAMSARI T, YILDIRIM N, ALKIN T: Leuko-araiosis ve vasküler risk faktörleri. Nöroloji 1990; XVII(1): 7-16.
  46. GENÇ A, FADILOĞLU Ş, ALKIN T: Psödotümör serebri (benign intra-kraniyel hipertansiyon). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 4(4): 115-121.
  47. ÇAKMUR R, KOVANLIKAYA İ, YILDIRIM N, ALKIN T, GENÇ A: Leuko araiosis: bilgisayarlı tomografi bulguları, kognitif ve nörolojik değerlendirme sonuçları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 4(4): 17-29.
  48. ALKIN T, YILDIRIM N, ARSAN C: Kombine ve konjoint terapiler. Sağlık Hastanesi Dergisi 1988; 2(6): 90-91.
  49. ARSAN C, ALKIN T, YILDIRIM N: Kombine Terapi dinamikleri. Sağlık Hastanesi Dergisi 1989; 3(1-2): 19-20.
  50. ALKIN T, ARSAN C: Psikiyatri’de bilgisayar kullanımı. Sağlık Hastanesi Dergisi 1989; 3(5-6): 104-106.
 3. Uluslararası sempozyum/kongre/konferans bildirileri
  1. ALPTEKIN K, TUNCA Z, PIRNAR T, DİREN B, ALKIN T: Magnetic resonance imaging of the brain in obsessive-compulsive disorder (Study of 14 cases). Second International Symposium, Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields (ISNIP). Würzburg, Almanya, 1990.
  2. ALKIN T, BÜYÜKGEBIZ A, BAYKARA A: Psychosocial considerations in the management of late diagnosed male pseudohermaphroditism. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği (UMEMPS) Kongresi. Bildiri özet kitabı. İzmir, 1993. S: 115.
  3. TUNCA Z, ALKIN T, GÜVEN H: A case of bromocriptine poisining that resembles Pick-Wick syndrome. Eurotox’93. Copenhagen, Danimarka. Pharmacology & Toxicology, 1993; 73 (Supp.II): S. 78.
  4. ALPTEKIN K, TUNCA Z, DURAK H, ÖZCAN Ö, KUT Ö, ALKIN T: A schizophrenic patient with compulsive behaviours and signs implying inhibition of motor activity. Third International Symposium Imaging of the Brain in Psychiatry and Related Fields (ISNIP). Bildiri özet kitabı. Antalya, 1994. S: 75.
  5. İDİMAN E, DAMLACIK AG, ALKIN T, YENER GG: The association between bipolar affective disorder and multiple sclerosis. The 11th European Congress on Multiple Sclerosis. Tel Aviv - İsrail; Neuroimmunology 1995; 8(Supp.1): 60.
  6. ALKIN T, TUNCA Z, YEMEZ B, GÖĞÜŞ A: Training course for primary care physicians and medical students in the menagement of depression. IXth Congress of the European Collegeum of Neuropsychopharmacology. Eur Neuropsychopharmacology 1996; Vol 6 (supp 1): 23.
  7. ÇAMSARI T, ÇAVDAR C, YEMEZ B, ÖZKAHYA M, ATABAY G, ALKIN T, AKÇİÇEK F: Psycho-sexual functions in CAPD patients. 27th Annual CAPD Conference, Peritoneal Dialysis International 1997; 17(Suppl1): S58.
  8. TUNCA Z, ALKIN T, FİDANER H, ALPTEKİN Kl, CİMİLLİ C: An open label study of the clinical efficacy of tianeptine for depression: One center results of a multicenter study. Xth Congress of the European Collegeum of Neuropsychopharmacology. Viyana, Avusturya, 13-17 Eylül 1997. European Neuropsychopharmacology 1997; 7 (Suppl 2): S174-S175.
  9. TUNCA Z, ERGENE Ü, FİDANER H, CİMİLLİ C, ÖZERDEM A, ALKIN T, YEŞİL S.: Re-evaluation of serum cortizol levels in psychogenic seizures. Xth Congress of the European Collegeum of Neuropsychopharmacology. Viyana, Avusturya, 13-17 Eylül 1997. European Neuropsychopharmacology 1997; 7 (supp 2): S282.
  10. MONKUL S, FIDANER H, TURAL U, TUNÇEL E, ALKIN T. Panic disorder severity scale: reliability and validity of the Turkish version. 15thCongress of the European Collegeum of Neuropsychopharmacology. Barcelona, Spain, Oct 05-09, 2002.
  11. BANDELOW B, BEHNKE K, LENOIR S, HENDRIKS GJ, ALKIN T, DOMBROWSKI A, GOEBEL C. Sertraline versus paroxetine in the treatment of panic disorder: A multinational randomized double-blind 15 week study. 15th Congress of the European Collegeum of Neuropsychopharmacology. Eur Neuropsychopharmacology 2002; 12 (Suppl. 3); S364-S364.
  12. ONUR E, ALKIN T, MONKUL SE, FIDANER H. Validity and Reliabilİty of the Turkish Version of the Self report questionnaire version of Lifetime Panic- Agoraphobic Spectrum (PAS-SR). 16th ECNP Congress Prague 2003.
  13. TUNCA Z, ARKAR H, ALKIN T, AKVARDAR Y, ÖZERDEM A, SARI Ö, CİMİLLİ C. Characteristics of temperament in conversion disorder: similarities and differences with depression. International Congress Of Biological Psychiatry. Sydney, Australia, 9-13 şubat 2004. The World J Biol Psychiatry 2004, 5 (Suppl 1): P 5288.
  14. TUNCA Z, ARKAR H, ÖZERDEM A, AKVARDAR Y, CIMILLI C, ALKIN T, SARI Ö. Impaired reward dependence dimention on TPQ in remitted depression but not in euthymic bipolar patients. The International Society for Affective Disorders, 2nd Biennial Conference. Cancun, 5-10 march 2004. Affect Disord 2004; 78 (suppl 1); P 49.
  15. MONKUL SE, ONUR E, TURAL U, ALKIN T, FIDANER H. History of Suffocation may Predict Vulnerability to %35 Carbon Dioxide-İnduced Panic. American Psychiatric Association Annual Meeting, New York, 2004.
  16. ALKIN T, TURAL U, ONUR E, OZTURK V, MONKUL ES. Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% CO2 challenge. 18th ECNP Congress 2005, OCT 22-26, 2005, Amsterdam. Eur Neuropsychopharmacology 2005; 15 ( Suppl.3): S534.
  17. ONUR E, ALKIN T, TURAL U: Panic disorder subtypes: clinical differences beyond DSM-IV critreria. World Psychiatric Association International Congress of Psychiatry, İstanbul. June 2006.
  18. DEISENHAMMER EA, ÇOBAN-BASARAN M, MANTAR A, PRUNNLECHNER R, KEMMLER G, ALKIN T, HINTERHUBER H: Ethnizität und Depressive Symptomatik-Eine Vergleichsuntersuchung In Österreichischen und Türkischen Populationen. 8. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Gmunden, OÖ. 23. – 26. April, 2008.
  19. ONUR E, ALKIN T, SHERIDAN M, CIMILLI C, WISE TN. Alexithymia and emotional intelligence in patients with panic disorder, generalized anxiety disorder and major depressive disorder. EACLPP and EACPR Meeting, Spain. J Psychosomatic Res June 2008; 64(6): 666.
  20. SERİM B, ULAŞ H, OZERDEM A, ALKIN T. Electroconvulsive therapy in an adolescent pregnant patient. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. İstanbul, 30.04-03.05.2008.
 4. Ulusal sempozyum/kongre/konferans bildirileri
  1. ÖZYURT G, ÖZTURA İ, ALKIN T, ÖZERDEM A: Epilepsiye bağlı bir anksiyete bozukluğu olgusu. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2013. Program kitapçığı S. 33.
  2. ÇAPRAZ N, YILMAZ Y, CEYLAN C, TELLİOĞLU E, YALÇIN M, ALKIN T: Türkiye’de psikiyatri asistanlarının profili: kesitsel bir anket çalışması. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2013. Program kitapçığı S. 39.
  3. AK E, AKKOYUNLU S, ALKIN T, ALTINDAĞ A, ARISOY Ö, BEŞİROĞLU L ve ark: Boyutsal Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği’nin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2013. Program kitapçığı S. 35.
  4. ALKIN T, ALTINDAĞ A, ARISOY Ö, BEŞİROĞLU L, ÇELİKEL FÇ, GÜLEÇ M ve ark: Obsesif kompulsif bozuklukta klinik özellikler: Çok merkezli bir ulusal veri çalışması. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2013. Program kitapçığı S. 40.
  5. CAN GŞ, CEYLAN D, AKDEDE BB, ALKIN T: Paylaşılmış psikotik belirtilerle başlayan iki uçlu duygudurum bozukluğu. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bursa, 2012. Program kitapçığı S. 27.
  6. KOÇUK N, BAYIN M, ALKIN T, RESMİ H, ŞİMŞEK S, TUNCA Z: Obsesif-kompulsif bozukluk ve depresyon hastalarında serum BDNF düzeylerinin karşılaştırılması. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 2011. Program kitapçığı S. 26.
  7. MERTOL S, ALKIN T, YÜCETÜRK B, PIRILDAR Ş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu hastalarında CO2 duyarlılığı. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 2011. Program kitapçığı S. 45.
  8. ATLI Ö, ALKIN T: Panik bozukluğu ve yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğunda karakter ve mizaç özellikleri. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 2011, Program kitapçığı S. 26.
  9. BAYIN M, ALKIN T, ULAŞ H, KOÇUK N, İYİLİKÇİ L, RESMİ H, TUNCA Z: Depresyon hastalarında elektrokonvulsif tedavinin beyinden türeyen nörotrofik faktör düzeylerine etkisi. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 2011, Program kitapçığı S 34.
  10. ONUR E, ÖZKAN Ş, AKARSU S, KOÇ P, YALIN N, ALKIN T: Psoriasis Hastalarında Mizaç Ve Karakter Özellikleri. 19. anadolu Psikiyatri Günleri. Eskişehir, 2010.
  11. TUNCA Z, ARKAR H, ALKIN T, AKVARDAR Y, ÖZERDEM A, SARI Ö, CİMİLLİ C: Konversiyon Bozukluğunda Temperament Özellikleri: Depresyona Benzerlikler ve Farklılıklar. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Antalya, 2003.
  12. TUNÇEL E, FİDANER H, ALKIN T: DEÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Sınavı ve Öneriler. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2001.
  13. ARAS Ş, ALKIN T, MİRAL S, BAYKARA A: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aktif eğitim yöntemi ile ergenlik dönemi modülü uygulaması. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. Bildiri özet kitabı, Adana, 1999. S: 38.
  14. ALKIN TUNÇ, ARAS ŞAHBAL, MİRAL SÜHA, BAYKARA AYŞEN: Probleme dayalı tıp eğitiminde ergenlik dönemi ile ilişkili bir senaryo örneği. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. Bildiri özet kitabı, Adana, 1999. S: 40.
  15. DİCLE O, ATABEY N, ALKIN T, KUVAKİ B, ÖZERDEM A, CİMİLLİ C, AKBAYLAR H, KIRKALI Gl, ERGÖR G: Senaryo yazarken: probleme dayalı tıp eğitiminde kullanılan senaryo yazarken uyulması beklenen sekiz ilke. I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım 1998. Bildiri özet kitabı, Ankara, 1998. S: 113.
  16. DİCLE O, ALKIN T, ÖZERDEM A, CİMİLLİ C, KUVAKİ B, AKBAYLAR H, KIRKALI G, ERGÖR G: Bir senaryo örneğinde öğrenme konularına ulaşılırlık: analitik bir yaklaşım. I. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. Bildiri özet kitabı, Ankara, 1998. S: 107.
  17. TUNCA Z, FİDANER H, ALKIN T: Turkish National Congress presentation trends on bipolar disorders: the bibliography of publications on bipolar disorders in Turkey. Ephesus Days-Bipolar Disorders Congress, 2-5 Nisan 1998, Kuşadası. Bildiri özet kitabı, 1998. S: 44.
  18. BİBER B, ALKIN T: Panik bozukluğu alttiplerinin CO2 uyarımına farklı duyarlılık oranları. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı, Çeşme, 1998. S: 165.
  19. TUNCA Z, ERGENE Ü FİDANER H, CİMİLLİ C, ÖZERDEM A, ALKIN T, YEŞİL S: Nöbet tipi konversiyon bozukluğu olan hastalarda serum kortizol düzeyleri. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri Özet kitabı, Antalya, 1997. S: 234.
  20. YEMEZ B, ALKIN T, TUNCA Z, CİMİLLİ C, GÖĞÜŞ A: Pratisyen hekimlerde depresyonla ilgili eğitim programı. VI. Anadolu Psikiyatri Günleri Bilimsel Çalışmalar Kitabı içinde. İ. Kırpınar (ed)., Psikiyatri Derneği Erzurum şubesi Yayınları, İstanbul, 1997. S: 245-247.
  21. KIVIRCIK B, ALKIN T, KÖSE AS, ALPTEKİN K, TUNCA Z: Şizofreni ve diyabet: bir olgu sunumu. 1. Ulusal Biyolojik Psikiyatri kongresi. Program ve bildiri özet kitabı. Bursa, 1996. S: 73.
  22. KÖSE AS, GÜRSOY MY, ALPTEKİN K, ALKIN T, ARKAN A: Elektrokonvulsif tedavide anestezik madde olarak propofol ve thiopentone. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı, GATA-Ankara, 1996. S: 39.
  23. KIVIRCIK BB, ALPTEKİN K, ALKIN T, TUNCA Z: Paylaşılmış psikotik bozukluk (folie a deux): Bir olgu sunumu. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı, GATA-Ankara, 1996. S: 115.
  24. ÖZERDEM A, BOZABALI Ö, BİBER B, ALKIN T, DEĞİRMENCİ B, DURAK H, FİDANER H: Yeme bozukluğu olan bir olguda SPECT ile beyin görüntüleme bulguları. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı, GATA-Ankara, 1996. S: 175.
  25. BOZABALI Ö, ÖZERDEM A, ALKIN T, BAKLAN B, YILDIZ A, DEĞİRMENCİ B, DURAK H, BİBER B: Bir olgu dolayısıyla parsiyel kompleks nöbetlerde SPECT’in önemi. 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı, GATA-Ankara, 1996. S: 193.
  26. ÖZERDEM A, ÖZKIZILTAN S, ALPTEKİN K, ALKIN T, TUNCA Z: Bipolar affektif bozuklukta “Yaşam Boyu İzlem Çizelgesi” ve kullanımı. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. İstanbul, 1995. S: 28-29.
  27. ALPTEKİN K, ALKIN T, KÖSE S, KIVIRCIK B, HANCIOĞLU M: Tedaviye dirençli OKB’lu hastalarda klomipramin infüzyon ve klonazepam tedavisinin etkinliği. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. İstanbul, 1995. S: 67-68.
  28. BİBER B, ALPTEKİN K, ALKIN T: Ayaktan izlenen şizofrenik bozukluklu hastaların klinik özellikleri. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. İstanbul, 1995. S: 76.
  29. KÖSE S, ALPTEKİN K, ALKIN T, TUNCA Z, HANCIOĞLU M: Elektrokonvülsif tedaviyle düzelen beş yıllık mutizm olgusu. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. İstanbul, 1995. S: 82.
  30. KIVIRCIK B, ALPTEKİN K, KÖSE AS, GENCER N, ALKIN T, AVŞARGİL ED: Sistemik lupus eritematozus ve psikoz: Bir olgu sunumu. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. İstanbul, 1995. S: 84.
  31. MİRAL S, ALKIN T, SONSUZ C, BAYKARA A: Bir disosiasyon olgusu. 4. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. Bildiri özet kitabı. Bursa, 1994. S: 13.
  32. ALKIN T, YEMEZ B, TUNCA Z, ALPTEKİN K, FİDANER H: Psikiyatrik tanı gruplarında tanısal görüşmeye ilişkin bazı özelliklerin karşılaştırılması. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre kitabı. Kayseri-Nevşehir, 1994. S: 436-440.
  33. YEMEZ B, ALKIN T, TUNCA Z, FİDANER H, ALPTEKİN K: Tanısal görüşmede tanı değişikliğine neden olan ve görüşme süresini etkileyen etkenler. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre kitabı. Kayseri-Nevşehir, 1994. S:441-447.
  34. ALKIN T, BAYKARA A, MİRAL S, ÖZAKBAŞ S: Gençlerde beden imgesi ve benlik saygısı ilişkisi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri, 1992, Kuşadası. Kongre kitabı, İzmir, Saray Tıp Kitabevleri; 1993. S: 418-424.
  35. ALKIN T, KÖSE S, FİDANER H: Manyetik rezonans görüntüleme sırasında anksiyete. 29. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre bildiri özet kitabı. Bursa, 1993. S: 95.
  36. ALKIN T, ÇAKMUR R, SARI Ö, ARKAR H: Leuko-araiosis ve kognitif işlevler. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı. Ankara; 34-35, 1992.
  37. ALKIN T, BAYKARA A, MİRAL S, TEKİN B: Gençlerde bedenden hoşnutluk ve benlik saygısı. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı. Ankara, 1992. S: 71-72.
  38. TUNCA Z, ALKIN T, GÜVEN H: Pick-Wick sendromu’nu anımsatan bir bromokriptin zehirlenmesi olgusu. 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Bildiri özet kitabı. Ankara, 1992. S: 54.
  39. ALKIN T, ÜNAL F, TUNCA Z: 80’li yıllarda psikiyatri kongre bildirileri: Katkıda bulunan kurumlar ve bazı özellikler. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bildiri özet kitabı. Antalya, 1991. S: 130-131.
  40. ALKIN T, ÜNAL F, TUNCA Z: 80’li yıllarda psikiyatri kongre bildirileri: İlgi alanları. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bildiri özet kitabı. Antalya, 1991. S: 131-132.
  41. ALKIN T, ARSAN C, ÜNAL F: Otoritenin psikolojik inhibisyonlar üzerindeki rolü. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bildiri özet kitabı. Antalya, 1991. S: 129.
  42. ALKIN T, BAYKARA A: Benlik saygısı ve akran ilişkileri. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bildiri özet kitabı. Antalya, 1991. S: 121-122.
  43. ÖZERDEM A, ALKIN T, ALPTEKİN K, YEMEZ B, TUNCA Z, ÜNAL F: Bir üniversite hastanesinin psikiyatri polikliniği epidemiyolojisi. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı, III. Cilt. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi; 1990. S: 101-112,
  44. HAYRAN R, ALKIN T, TUNCA Z: Hastaların psikiyatriste ulaşma yolları. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı, II. Cilt. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi; 1990. S: 357-361.
  45. ALKIN T, KARAKUZU M, ÜZÜM A, YILMAZ U, ÖZER M: Hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin efor testi sonuçlarıyla karşılaştırılması. 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Bildiri özet kitabı. İzmir, 1990. S: 135.
  46. BAYKARA A, İDİMAN E, ALKIN T, GENÇ A: Multiple Skleroz’da kognitif fonksiyonlar. 1. Nöroloji Kongresi. Kongre kitabı. Ankara; 1988. S: 196-201.
 5. Danışmanlık yaptığı, editörler veya yayın kurulunda olduğu ulusal/uluslararası dergiler.
  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  2. Psikiyatri Bülteni
  3. Klinik Psikiyatri Dergisi
  4. Nörolojik Bilimler Dergisi
  5. Türkiye Klinikleri Psikiyatri
  6. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları
  7. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji (3P) Dergisi
  8. Journal of Mood disorders
  9. Psikofarmakoloji Bülteni
  10. Nöropsikiyatri Arşivi
  11. Türk Psikiyatri Dergisi
  12. Acta Psychiatrica Scandinavica
  13. BMC Psychiatry
  14. Psychiatry Research
  15. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment
 6. Yönettiği uzmanlık tezleri
  • PANİK BOZUKLUĞU ALTTİPLERİNİN KARBONDİOKSİT UYARIMINA YANITLARI, 1997.
  • KONVERSİYON BOZUKLUĞUYLA BİRLİKTE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR, 1997.
  • YAŞAM BOYU PANİK–AGORAFOBİK SPEKTRUM ÖLÇEĞI ÖZ BİLDİRİM FORMU’NUN (PASÖ-ÖB) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ, 2002.
  • OBSESİF – KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA MOTOR KORTEKS EKSİTABİLİTE ÖLÇÜMLERİNİ VE ÖLÇÜMLERİN KLİNİK SEYİR İLE İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA, 2009.
  • DEPRESYONU OLAN HASTALARDA ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİNİN (EKT) BEYİNDEN TÜREYEN NÖROTROFİK FAKTÖR (BDNF) DÜZEYLERİNE ETKİSİ, 2010.
  • PANİK BOZUKLUĞU VE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU HASTALARINDA KARBONDİOKSİT DUYARLILIĞI, 2011.
  • YETİŞKİNLİK AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU HASTALARINDA MİZAÇ VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ, 2011.
  • BDNF, IL-6, IL-1-Β VE TNF-Α’YI HEDEFLEYEN mirNA’LARIN KAN DÜZEYLERİNİN MAJOR DEPRESYON HASTALARI İLE SAĞLIKLILARDA KARŞILAŞTIRILMASI VE mirNA DÜZEYLERİNİN KLİNİK DEĞİŞKENLER, KORTİZOL DÜZEYİ VE DEPRESYON ŞİDDETİYLE İLİŞKİSİ, 2014.
  • ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA EMOSYONEL DİSREGÜLASYON DÜZEYİNİN MİZAÇ-KARAKTER BOYUTLARI VE ANKSİYETE DUYARLILIĞIYLA KARŞILAŞTIRILMASI, 2014.
 7. Yönettiği yüksek lisans tezleri
  • AYRILMA ANKSİYETESİ İÇİN YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞME, ÇOCUKLUK VE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ÖLÇEKLERİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ, 2009.
  • OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA DÜRTÜSELLİK VE BİLİŞSEL PERFORMANS SIRASINDA NEAR-INFRARED SPEKTROSKOPİ GÖRÜNTÜLEMESİ, 2011.
  • MAJOR DEPRESYON HASTALARINDA VE SAĞLIKLILARDA PRO-İNFLAMATUAR SİTOKİNLER İLE BEYİNDEN KÖKEN ALAN NÖROTROFİK FAKTÖR (BDNF) DÜZEYLERİNİN, TELOMERAZ AKTİVİTESİYLE İLİŞKİSİ, 2014.
  • MAJOR DEPRESYON HASTALARINDA VE SAĞLIKLILARDA KORTİZOL DÜZEYLERİNİN, TELOMERAZ AKTİVİTESİYLE İLİŞKİSİ, 2014.
  • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA BELİRTİ BOYUTLARININ DÜRTÜSELLİK, EK TANI VE ERKEN BAŞLANGIÇ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, 2014.

Özgeçmiş

1966-1970 İzmir Gazi İlkokulu

1970-1977 Bornova Anadolu Lisesi

1977-1983 Tıp Eğitimi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1983-1986 Pratisyen hekim; İçel-Mut Merkez Sağlık Ocağı

1986-1991 Araştırma görevlisi; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

1991-1993 Uzman hekim; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

1993-1999 Doçent Dr.; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2000-2014 Profesör Dr.; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

1999-2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu üyesi

2001-2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan yardımcısı

2002-2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı

2008-2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, Tıp Fakültesi Senatörü

2009-2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimleri Anabilim Dalı Öğretim üyesi

2009-2011 Türkiye Psikiyatri Derneği İkinci Başkanlığı

2011-2014 Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanlığı

İletişim

Muayenehane Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, Doğan Apt., No: 18, Kat: 4,
Alsancak-İzmir.

(0 232) 464 44 43
(0 232) 464 00 33
(0 232) 412 41 51
(0 533) 421 97 42

© 2014 Prof. Dr. Tunç Alkın. Her Hakkı Saklıdır.

Back to top